Crime Rape

Crime Rape By. Dra. Romani Sihite, Msi. A.Teori yang dikemukakan oleh Steven Box, mengelompokkan Rape dalam 5 bentuk Rape Crime and Mistification 1.Sadistic Rape ( dikategorikan sebagai Psikopath ) Ada ciri-ciri tertentu a)Motivasi rape b)Agresifitas yang disertai c)Serangan dan kekerasan d)Disertai perilaku sadistis 2.Anger Rape a)Kekerasan seksual adalah ekspresi kemarahan, geram, rasa tidak puas. b)TubuhLanjutkan membaca “Crime Rape”